Για να δείτε το site μας στην desktop/mobile μορφή, μεταφερθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και πατήστε το κουμπί 'Δείτε το site...' OK!
Sophia is both an idea, a concept and an initiative.

Initiative

H SOPHIA φιλοδοξεί να γίνει μια στέγη όπου καλλιτέχνες, δημιουργικοί επιχειρηματίες, σχεδιαστές, χειροτέχνες και άλλοι δημιουργικοί εταίροι, θα αναπτύσσουν ιδέες, θα ανταλλάσουν υπηρεσίες και θα μπορούν να συνεργάζονται έτσι ώστε να είναι εφικτό να συμπαράγουν και να «συν-προωθούν» προϊόντα και υπηρεσίες.

Η πρωτοβουλία SOPHIA στοχεύει στη σύνδεση συμπληρωματικών εταίρων από τους συναφείς επιχειρηματικούς κλάδους που εμπλέκονται στη διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης, με σκοπό την διαμόρφωση ενός παραγωγικού οικοσυστήματος που θα υποστηρίζει τις δημιουργικές, κατασκευαστικές και προωθητικές ανάγκες των προϊόντων και των υπηρεσιών της πρωτοβουλίας

Για αυτούς τους λόγους, ένας από τους βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας SOPHIA είναι η οργάνωση μιας δημιουργικής κοινότητας ταυτόχρονα με ένα επιχειρηματικό δίκτυο, παρέχοντας ένα φυσικό και ψηφιακό δημιουργικό περιβάλλον όσο και ένα κατάλληλο επιχειρηματικό δίκτυο.