Για να δείτε το site μας στην desktop/mobile μορφή, μεταφερθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και πατήστε το κουμπί 'Δείτε το site...' OK!
Sophia is both an idea, a concept and an initiative.
18.05.2015

Enjoy Thinking

For Sophia, thinking is the healthiest answer to life and an extremely enjoyable mental activity. The art of thinking and its process is familiar to all. The capacity to think, to reason, to imagine the reflection of an idea, a product, a project or a picture , to invent and conceive all these can allow creativity to flourish.

Thinking brings us closer, widens our hearts and makes us kinder and wiser.